Giải pháp quản lý công việc & dự án toàn diện cho doanh nghiệp
Nền tảng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài toán điều hành công việc và dự án của doanh nghiệp
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng

Ứng dụng ngay công cụ quản lý công việc giúp tăng hiệu suất gấp 3 lần!

Quản lý công việc và dự án trở nên thật dễ dàng.

Ứng dụng những mô hình quản lý nổi tiếng thế giới trong nền tảng E-management đầu tiên tại Việt Nam cho điều hành doanh nghiệp và dự án.
LẬP KẾ HOẠCH THÔNG MINH

Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất

CỘNG TÁC TOÀN DIỆN

Tối ưu hiệu suất làm việc bằng cách nâng cao hiệu quả cộng tác

BÁO CÁO TỰ ĐỘNG

Data-driven khiến mọi thứ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn

TÙY CHỈNH LINH HOẠT

Đáp ứng được hầu hết các phương thức quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp

Tính năng Base Wework

Giải pháp quản lý công việc & dự án toàn diện cho doanh nghiệp 4.0

Lập kế hoạch thông minh

Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất!

Cộng tác toàn diện

Phối hợp và phân chia công việc giữa các phòng ban trên cùng một nền tảng

Báo cáo tự động

Data-driven khiến mọi thứ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn!

Tùy chỉnh linh hoạt

Đáp ứng được hầu hết các phương thức quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp!

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request