Ứng dụng chữ ký số cho doanh nghiệp của bạn
Sử dụng chữ ký số ngay trên các ứng dụng của Base
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng
Sử dụng chữ ký số ngay trên các ứng dụng của Base ngay hôm nay

Ký mọi văn bản ngay trên hệ thống của Base thuận tiện

Nâng cao hiệu quả và giảm thiểu thời gian cho các quy trình làm việc có liên quan đến việc ký kết
Các tính năng nổi bật của Base Sign

Giúp việc ký kết các văn bản trở nên thuận tiện, nhanh chóng

KÝ VĂN BẢN NHANH CHÓNG

Người ký có thể ký chữ ký điện tử ngay trên ứng dụng một cách thuận tiện

TÍCH HỢP TOÀN DIỆN

Khách hàng có thể ký chữ ký điện tử trên các ứng dụng như Base Office, Base Request, Base Workflow

Các tính năng nổi bật của Base Meetup

Base Meetup được tạo nên để sự kiện của bạn có phần hỏi đáp chất lượng nhất

Đăng ký và tích hợp chữ ký điện tử

Doanh nghiệp có thể đăng ký chữ ký điện tử với FPT-CA và tích hợp chữ ký với hệ thống của Base

Ký văn bản nhanh chóng

Người ký có thể ký chữ ký điện tử ngay trên ứng dụng một cách thuận tiện

Tích hợp toàn diện

Khách hàng có thể ký chữ ký điện tử trên các ứng dụng như Base Office, Base Request, Base Workflow

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request