Ứng dụng

Quản lý Phê Duyệt

Giải pháp quản trị Doanh nghiệp #1 Việt Nam được tin dùng bởi +7,000 doanh nghiệp hàng đầu.
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ

Tiện lợi. Minh bạch. Dễ dàng tổng hợp.

Base Request được thiết kế để công việc của bạn trở thành niềm vui.
Số hóa quy trình xử lý

Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu – Đề xuất nội bộ.

Minh bạch thông tin & thẩm quyền ra quyết định

Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.

Xử lý đề xuất & tương tác

Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống.

Các tính năng nổi bật của Base Request

Giải pháp quản lý Yêu cầu – Đề xuất

Số hóa quy trình xử lý

Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu – Đề xuất nội bộ

Minh bạch thông tin & thẩm quyền ra quyết định

Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.

Xử lý đề xuất & tương tác

Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request