Ứng dụng quản lý
Thông báo & Công văn nội bộ
Quản lý và sắp xếp toàn bộ văn bản chính thức trong nội bộ doanh nghiệp hiệu quả. Phê duyệt và truyền tải văn bản nhanh chóng đến toàn bộ nhân viên.
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng

Tổ chức văn bản thông minh và khoa học

Quản lý công việc và dự án trở nên thật dễ dàng.

Ứng dụng những mô hình quản lý nổi tiếng thế giới trong nền tảng E-management đầu tiên tại Việt Nam cho điều hành doanh nghiệp và dự án.
LẬP KẾ HOẠCH THÔNG MINH

Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất

CỘNG TÁC TOÀN DIỆN

Tối ưu hiệu suất làm việc bằng cách nâng cao hiệu quả cộng tác

BÁO CÁO TỰ ĐỘNG

Data-driven khiến mọi thứ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn

TÙY CHỈNH LINH HOẠT

Đáp ứng được hầu hết các phương thức quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp

Các tính năng nổi bật của Base Office

Ứng dụng quản lý Thông báo & Công văn nội bộ

Sắp xếp văn bản

Tổ chức văn bản thông minh và logic – theo các nhóm, loại văn bản và keywords
Tổ chức văn bản theo phòng ban
Dễ dàng tổ chức và sắp xếp văn bản theo phòng ban/ đơn vị ban hành (hoặc nhận)

Phê duyệt văn bản

Tự động hóa quá trình phê duyệt văn bản ngay trên ứng dụng Base Office

Ban hành văn bản

Cập nhật nội dung văn bản nhanh chóng tới toàn công ty hoặc các nhóm thành viên liên quan

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request