Ứng dụng giúp tổ chức hỏi đáp trong sự kiện hiệu quả
Đặt câu hỏi nhanh chóng và tăng cường tương tác trong sự kiện
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng
Thúc đẩy tương tác giữa tất cả người tham gia và diễn giả

Giúp phần Q&As của sự kiện thú vị và hiệu quả

Phần Q&As của mỗi sự kiện không trở nên nhàm chán, kém hiệu quả khi có sự tham gia của Base Meetup
ĐẶT CÂU HỎI MỌI LÚC MỌI NƠI

Dễ dàng đặt câu hỏi online tại mọi thời điểm trong sự kiện

TƯƠNG TÁC VỚI DIỄN GIẢ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÙNG THAM GIA

Thúc đẩy người tham gia đặt câu hỏi cho diễn giả mà không có bất cứ rào cản nào

THÔNG BÁO VÀ NHẮC NHỞ TỰ ĐỘNG

Tự động thông báo các thông tin về sự kiện cho các thành viên tham gia đều nắm rõ

Các tính năng nổi bật của Base Meetup

Base Meetup được tạo nên để sự kiện của bạn có phần hỏi đáp chất lượng nhất

Đặt câu hỏi mọi lúc mọi nơi

Dễ dàng đặt câu hỏi online tại mọi thời điểm trong sự kiện

Tương tác với diễn giả và những người cùng tham gia

Thúc đẩy người tham gia đặt câu hỏi cho diễn giả mà không có bất cứ rào cản nào

Thông báo và nhắc nhở tự động

Tự động thông báo các thông tin về sự kiện cho các thành viên tham gia đều nắm rõ

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request