Ứng dụng quản lý các cuộc họp trong doanh nghiệp 4.0
Lên kế hoạch, giao tiếp và cộng tác hiệu quả cho những buổi họp chất lượng nhất
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng
Chấm dứt việc lãng phí thời gian, tiền bạc cho các cuộc họp với Base Meeting ngay hôm nay

Giúp các cuộc họp trở nên hiệu quả.

Mọi tổ chức đều có thể áp dụng ngay để việc họp hành trở nên hiệu quả
TẠO CUỘC HỌP ĐẦY ĐỦ NHANH CHÓNG

Dễ dàng tạo cuộc họp với đầy đủ thông tin, mục tiêu, hành động, người tham gia,…

THUẬN TIỆN TRAO ĐỔI VÀ TƯƠNG TÁC TRONG CUỘC HỌP

Chat và trao đổi trực tiếp với các thành viên tham gia cuộc họp

THÔNG BÁO VÀ NHẮC NHỞ TỰ ĐỘNG

Tự động thông báo các thông tin về cuộc họp cho các thành viên tham gia đều nắm rõ

Các tính năng nổi bật của Base Meeting

Base Meeting được tạo nên để bạn có những cuộc họp chất lượng nhất

Tạo cuộc họp đầy đủ nhanh chóng

Dễ dàng tạo cuộc họp với đầy đủ thông tin, mục tiêu, hành động, người tham gia,…

Thuận tiện trao đổi và tương tác trong cuộc họp

Chat và trao đổi trực tiếp với các thành viên tham gia cuộc họp

Thông báo và nhắc nhở tự động

Tự động thông báo các thông tin về cuộc họp cho các thành viên tham gia đều nắm rõ

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request