Mạng truyền thông nội bộ dành cho doanh nghiệp
Nơi doanh nghiệp kể câu chuyện của mình và nơi nhân viên được gắn kết với câu chuyện doanh nghiệp
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng
Công nghệ tạo ra sự khác biệt trong cách thức doanh nghiệp làm truyền thông nội bộ

Mạng truyền thông nội bộ gắn kết và chia sẻ.

Ứng dụng thúc đẩy tương tác nội bộ và gắn kết nhân viên với doanh nghiệp
HOMEPAGE CỦA DOANH NGHIỆP

Một giao diện duy nhất để doanh nghiệp truyền tải những thông điệp quan trọng

CEO LETTER VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Truyền thông nội bộ phải xuất phát từ phía lãnh đạo

XÂY DỰNG TRANG TIN NỘI BỘ

(Tạo ra một trang VNExpress ngay trong chính doanh nghiệp của bạn

CHIA SẺ CÁC THÔNG ĐIỆP TÍCH CỰC

Nhân viên cùng tham gia đóng góp và chia sẻ các giá trị của doanh nghiệp

Tính năng của Base Inside

Mạng truyền thông nội bộ dành cho doanh nghiệp

Homepage của doanh nghiệp

Một giao diện duy nhất để doanh nghiệp truyền tải những thông điệp quan trọng

CEO Letter và Nguyên tắc làm việc

Truyền thông nội bộ phải xuất phát từ phía lãnh đạo

Xây dựng trang tin nội bộ

Tạo ra một trang VNExpress ngay trong chính doanh nghiệp của bạn

Chia sẻ các thông điệp tích cực

Nhân viên cùng tham gia đóng góp và chia sẻ các giá trị của doanh nghiệp

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request