Ứng dụng giúp quản trị mục tiêu nhất quán trong doanh nghiệp
Hệ thống hỗ trợ cá nhân, bộ phận cùng hướng đến và thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng

Duy trì tính thống nhất, minh bạch của các mục tiêu chiến lược trong nội bộ doanh nghiệp

Đo lường và đánh giá hiệu suất quá trình đạt được mục tiêu.

Hệ thống giúp nhà lãnh đạo có cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển doanh nghiệp hướng tới mục tiêu
CUNG CẤP SỐ LIỆU, HỖ TRỢ LÃNH ĐẠO QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hệ thống cung cấp cái nhìn đa chiều về kết quả doanh nghiệp đang đạt được nhanh chóng theo thời gian thực

HỖ TRỢ QUẢN LÝ GIÁM SÁT VÀ GIÚP NHÂN VIÊN THEO DÕI TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN

Hỗ trợ nhân viên, quản lý nắm rõ tiến trình, công việc cần hoàn thành một cách hiệu quả hơn

GÓP PHẦN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC VÀ PHÂN TÍCH SỰ CẢI THIỆN CỦA NHÂN VIÊN

Quá trình đánh giá hiệu suất là một dịp tốt giúp nhân viên tự đánh giá và cải thiện kết quả làm việc

Các tính năng nổi bật của Base Goal

Base Goal giúp doanh nghiệp tập trung phát triển hướng tới mục tiêu chiến lược

Tạo chu kỳ phù hợp với mục tiêu chiến lược

Dễ dàng tạo chu kỳ với mục tiêu chung của toàn công ty
Tạo mục tiêu, chỉ số hiệu suất cho doanh nghiệp, nhóm, phòng ban
Nhà lãnh đạo, quản lý tạo mục tiêu chung cho phòng ban, nhóm theo chiếc lược doanh nghiệp

Xây dựng và đánh giá mục tiêu cá nhân

Nhân viên tự xây dựng, theo dõi mục tiêu công việc cá nhân trong chu kỳ

Thống kê, báo cáo kết quả làm việc theo chu kỳ

Hệ thống hỗ trợ báo cáo kết quả hoàn thành mục tiêu với góc nhìn đa chiều

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request