Giải pháp quản lý tài nguyên nội bộ doanh nghiệp
Đăng ký phòng họp, xe cộ hoặc bất kỳ tài nguyên nào bạn muốn quản lý việc đăng ký dùng chung.
Đăng ký ngay Xem chi tiết tính năng
Giúp doanh nghiệp tối ưu việc sử dụng các tài nguyên dùng chung

Quản lý tài nguyên doanh nghiệp dễ dàng

Ứng dụng giúp phân loại, tối ưu việc sử dụng tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp được phân loại và quản lý minh bạch, rõ ràng

ĐĂNG KÝ TÀI NGUYÊN

Dễ dàng lựa chọn và đăng ký tài nguyên

PHÊ DUYỆT ĐĂNG KÝ

Lựa chọn tài nguyên nhanh và phê duyệt tự động

LỊCH LÀM VIỆC & THÔNG BÁO

Nhắc nhở lịch và trao đổi thông tin dễ dàng

Tính năng của Base Booking

Giải pháp quản lý tài nguyên nội bộ

Quản lý tài nguyên

Tài nguyên nội bộ của doanh nghiệp được phân loại và quản lý minh bạch, rõ ràng

Đăng ký tài nguyên

Dễ dàng lựa chọn và đăng ký tài nguyên

Phê duyệt đăng ký

Lựa chọn tài nguyên nhanh và phê duyệt tự động

Chia sẻ các thông điệp tích cực

Dễ dàng lựa chọn và đăng ký tài nguyên

Hơn 7000 doanh nghiệp đã lựa chọn Base Platform

Để giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn

Giảm 90% thời gian xử lý giấy tờ với Base Request